Dvēseles miers

Savas būtības apzināšanās programma “DĀRGAKMENS MANĪ”

Dārgie draugi!

Mūsdienās daudzi cilvēki izvēlas profesionālo attīstību nevis ieklausoties savā sirdsbalsī, bet klausot savam prātam, kas vairāk domā par cilvēka materiālo labklājību nevis sirdsmieru un sirdsdegsmi. Tāpēc daudzi cilvēki darbā jūtas neapmierināti, kas noved pie izdegšanas sindroma un nespējas atrast savu vietu dzīvē.

Katram cilvēkam Dievs ir dāvājis talantus, tikai nepieciešams tos sameklēt jeb ieraudzīt ar pavisam citām acīm. Katrā cilvēkā ir dārgakmens, tikai nepieciešams to notīrīt no apsūbējuma, lai tas iemirdzas kā sveces liesma.

Mums nav jādodas uz citām valstīm, lai atrastu sevi. Visas iespējas ir mūsu deguna priekšā, pienācis laiks tās tikai ieraudzīt.

Mērķa grupa: Pieaugušie, kuri jūtas nepilnvērtīgi, nevienam nevajadzīgi vai izstumti no sabiedrības vai nespēj atrast savu vietu darba vai sociālā vidē, nav apmierināts ar sevi un dzīvi, jūtas nelaimīgs.

Programmas mērķis: Palīdzēt atgriezties pašam pie savas būtības, uzlabojot savu emocionālo pašsajūtu, ieraugot sevī dārgakmeni, atklājot sevī talantus un iespējas mainīt dzīvi, lai tā sagādātu prieku.

Dalībnieku guvums jeb vēlamās izmaiņas pēc dalības programmā:

 • dvēseles miera un iekšējās harmonijas izjūtas atgūšana;
 • savas lomas un vērtības apzināšanās;
 • dzīves prieka atgūšana;
 • savu talantu atklāšana un attīstība;
 • atgriešanās darba tirgū un labvēlīgā sociālā vidē.

Programmas metodes:

 • dzīves notikumu cēloņsakarību jeb cēloņu-seku noteikšana;
 • neapgūto mācību noteikšana;
 • atvēršanās piedošanai, pateicībai, mīlestībai un cerībai prakse;
 • emocionālās pašsajūtas uzlabošana ar dažādu vingrinājumu, garīgo prakšu, vizualizācijas, meditācijas, stresu vadības palīdzību un dabas dziedinošo spēku;
 • sevis apzināšanās prakse;
 • dzīves skaistuma ieraudzīšanas prakse;
 • dziedinoši pārgājieni un vingrošana;
 • dzīves notikumu izpratne un dzīves gudrību apgūšana;
 • mūzikas, mākslas, dejas, dziesmas, pirts terapija un citi relaksējoši emocionālās pašsajūtas uzlabošanas veidi.

Katram dalībniekam tiks sagatavota individuāla emocionālās pašsajūtas uzlabošanas programma, ņemot vērā dalībnieka iespējas piedalīties emocionālās pašsajūtas uzlabošanas aktivitātēs. Emocionālās pašsajūtas uzlabošanas aktivitātes notiks grupās un individuāli pēc nepieciešamības. Nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti caur ZOOM platformu, kas dod iespēju programmā piedalīties arī dalībniekiem, kuriem nav iespējas ierasties uz nodarbībām klātienē.

Nodarbību plāns:

Tēma Mērķis Rezultāts
Individuālās iepazīšanās sarunas

 

1. Iepazīt grupas dalībniekus, noskaidrot viņu problēmas, lai sagatavotu individuālo palīdzības sniegšanas programmu katram dalībniekam.

2. Iedrošināt grupas dalībniekus uzticēties un iepazīties ar domubiedriem.

Atraisījušies dalībnieki, kas nekaunas runāt par savām problēmām.
Attiecību veidošana 1. Attīstīt prasmes veidot ar dažādiem cilvēkiem pozitīvas attiecības.

2. Attīstīt prasmes neradīt konfliktsituācijas vai spēt nomierināties, ja citi provocē konfliktsituāciju.

Dalībnieki spēj veidot pozitīvas attiecības ar svešiem cilvēkiem un tuviniekiem.
Jūtas un emocijas

 

1. Jūtu un emociju gammas atpazīšana sevī.

2. Iepazīt un veidot kontaktu ar savu ķermeni un iekšējo potenciālu.

Samazināts stresa līmenis un izprasti dzīves notikumi.
Sevis apzināšanās 1. Sava zemākā “es” pieņemšana un Augstākā “Es” apzināšanās.

2. Savu pieļauto kļūdu izpratne.

3. Savu neapgūto mācību izpratne.

4. Savas būtības apzināšanās.

Iekšējā miera un harmonijas atgūšana.
Dzīves jēgas un misijas izpratne 1. Izprast savu dzīves jēgu, savu misiju, uzdevumus un mērķus.

2. Talantu noteikšana.

3. Dzīves kartes zīmēšana.

Izprot dzīves jēgu un spēj izvirzīt dzīves mērķus.
Iespēju un resursu meklēšana 1. Savu stipro un vājo pušu atpazīšana, redzējuma paplašināšana, patiesības atzīšana, risinājumu izvēle.

2. Jaunu iespēju izdzīvošana.

Spēja ieraudzīt dzīves gaišo pusi, apzinoties savus resursus un iespējas, lai dzīve sagādātu prieku.
Ļaušanās pārmaiņām 1.Vērtību apzināšanās, atšķirību un sevis pieņemšana, ideju attīstīšana.

2. Rosināt uz pārmaiņām.

3. Pamēģināt jauno un nezināmo.

Vēlēšanās darboties un nebaidīties pieņemt jaunus dzīves izaicinājumus.
Veiksmju un neveiksmju piedzīvošana 1. Veiksmju un neveiksmju piedzīvošanas cēloņi.

2. Pareizas attieksmes pret neveiksmēm veidošana.

3. Šķēršļu un grūtību pārvarēšana.

Sasniegtā darbības rezultāta izpratne.
Dzīves likumu izpratne 1. Dzīves likumu atpazīšana ikdienas situācijās.

 

Izprot piedzīvoto negatīvo situāciju vai problēmu cēloņu-seku sakarību, uzņemoties līdzatbildību par notikušo.
Pašsajūtas izpratne 1. Ārējo un iekšējo faktoru ietekmes uz pašsajūtu identificēšana.

2. Attieksmes pret dzīvi mainīšanas prakse.

3. Mācīties mainīt notikumus sev un apkārtējiem labvēlīgi.

Atvēršanās piedošanai, pateicībai, mīlestībai.
Dzīves notikumu izpratne 1. Dzīves taisnīguma apzināšanās.

2. Dzīves notikumu analīzes prakse.

Sevis un citu vainošanas pārstāšana.
Mani sasniegumi 1. Dalībnieka ieguvumu no dalības  programmā apzināšanās un novērtēšana.

2. Turpmākais darbs ar sevi.

Cerība gaišākai nākotnei un motīvs darboties.

Dalības maksa: Tiks noteikta katrai grupai, ņemot vērā aktivitātes un programmas ilgumu.

Norises vietas:

 • Rīgā: Kuršu iela 26 a
 • Siguldas pagastā: Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parks vai “Rudzu Šukas”
 • Attālināti: ZOOM platformā

Norises laiks: sekot līdzi tuvākajiem pasākumiem šeit.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 29463326
E-pasts: info@dveselesmiers.lv

Mājas lapa: https://dveselesmiers.lv/