Dvēseles miers

Psihosociālā rehabilitācijas programmā depresijas un veģetatīvās distonijas slimniekiem “PRETĪ GAISMAI”

Sociālais uzņēmums “DVĒSELES MIERS” aicina piedalīties depresijas un veģetatīvās distonijas slimniekus psihosociālā rehabilitācijas programmā “PRETĪ GAISMAI”.

Mērķa grupa: Ar depresīvu noskaņojumu, depresijas un veģetatīvās distonijas slimnieki (pieaugušie).

Programmas mērķis: Uzlabot slimnieku pašsajūtu, atgriežot dzīvesprieku, attīstot apziņas līmeni un veicinot darba spējas vai atgriešanos sociālā vidē.

Programmas pieeja: Nodarbības notiek grupās un individuāli, klātienē un attālināti. Tiem, kuri attāluma vai citu iemeslu dēļ nevar piedalīties klātienes nodarbībās, iespēja pieslēgties klātienes nodarbībām attālināti.

Programmas ilgums: Programma tiek sadalīta ciklos. Viena cikla ilgums 7 nedēļas. Tā kā katram dalībniekam atveseļošanās ilgums ir individuāls, tad dalībnieks piedalās nodarbību ciklos līdz pašsajūtas uzlabošanās.

Nodarbību biežums: Reizi nedēļā

 Nodarbības ilgums:

  • Individuāla konsultācija 1-2 stundas
  • Grupas nodarbība – 3 stundas

Dalībnieku skaits grupā: maksimums 10 dalībnieki

Programmas vadītāji: Sociālā uzņēmuma “DVĒSELES MIERS” komanda – Elvita Rudzāte, Ingrīda Talce-Sarkane, Ina Zelčāne, Arta Skudra-Štarka, Ingūna Almbauere, Irēna Rudzāte, kas ilggadīgi iet garīgās attīstības ceļu, apgūst Dievišķo zinātni un palīdz citiem, kurus piemeklējušas dažādas dzīves grūtības.

Dalībnieka līdzmaksājums vienam nodarbību ciklam (7 nedēļas): EUR 140,00

Atlaides dalības līdzmaksājumam:

Dalībniekiem, kas piekrīt piedalīties visos četros nodarbību ciklos un pētījumā, līdzmaksājumam ir 50% atlaide, t.i. EUR 70,00

Norises vieta: attālināti, ZOOM platformā un klātienē Kuršu ielā 26A, Rīga.

PIETEIKTIES DALĪBAI PROGRAMMĀ: sūtot savu interesi uz e-pastu: info@dveselesmiers.lv

Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Klientu vadītājs un precizēs visus jautājumus.

Nodarbību cikla “MANAS SLIKTĀS PAŠSAJŪTAS CĒLOŅI UN MĀCĪBAS” plāns:

Nodarbības norises laiks Nodarbības veids un vieta Nodarbības tēma
1.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

Individuālā nodarbība Psihoemocionālā stāvokļa novērtēšana.Dzīves analīzes veikšana.

 

2. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Grupas iepazīšanās.

Atbalsta grupa: Kāpēc es slikti jūtos?

Garīgā prakse: Pārdzīvojumu atbrīvošana.

 

3. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Lekcija: Lūgšanu spēks.

Garīgā prakse: Dabas dziedinošais spēks (Ekoterapija).

 

4.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

 Individuālā nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Emociju izzināšana un harmonizēšana.

 

 5. nedēļa

Plkst.18.00-21.00

 Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Lekcija: Dievs, Augstākie Spēki un neredzamā pasaule.

Garīgā prakse: Lūgšanas.

 

6. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Atbalsta grupa: Mana pašsajūta – ko tā signalizē?

Garīgā prakse: Rozāriju lasīšana.

 

7. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Lekcija: Gars, dvēsele, ķermenis, apziņa.

Garīgā prakse: Dvēseles dziedināšana.

 

Nodarbību cikla  “STRESU ATBRĪVOŠANA” plāns:

Nodarbības norises laiks Nodarbības veids un vieta Nodarbības tēma
1.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

Individuālā nodarbība Psihoemocionālā stāvokļa novērtēšana.Dzīves analīzes veikšana.

 

2. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Lekcija: Kāpēc mēs slimojam?

Garīgā prakse: Fiziskā un smalko ķermeņu dziedināšana.

 

3. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Lekcija: Stresi mūsu skolotāji.Garīgā prakse: Stresu atbrīvošana.

 

4.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

 Individuālā nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Emociju izzināšana un harmonizēšana.

 

 5. nedēļa

Plkst.18.00-21.00

 Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Atbalsta grupa: Stresu sniegto mācību izpratne caur pašsajūtu.Garīgā prakse: Stresu atbrīvošana.

 

6. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Atbalsta grupa: Dzīves izpratne caur ikdienas notikumiem un pašsajūtu.

Garīgā prakse: Dvēseles harmonizēšana ar radošām aktivitātēm.

7. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Atbalsta grupa: Dzīves izpratne caur ikdienas notikumiem un pašsajūtu.

Garīgā prakse: Piedošanas prakse.

 

Nodarbību cikla  “ATTIECĪBU VEIDOŠANA” plāns:

Nodarbības norises laiks Nodarbības veids un vieta Nodarbības tēma
1.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

Individuālā nodarbība Psihoemocionālā stāvokļa novērtēšana.Dzīves analīzes veikšana.

 

2. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Lekcija: Harmonisku attiecību veidošanas ābece.

Garīgā prakse: Mīlestības avota atvēršana.

 

3. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Atbalsta grupa: Attiecību uzlabošana ar tuviniekiem un sabiedrību.Garīgā prakse: Piedošanas prakse.

 

4.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

 Individuālā nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Emociju izzināšana un harmonizēšana.

 

 5. nedēļa

Plkst.18.00-21.00

 Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Lekcija: Pozitīva domāšana.Garīgā prakse: Kā negatīvo pārvērst pozitīvajā.

 

6. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Atbalsta grupa: Dzīves izpratne caur ikdienas notikumiem un pašsajūtu.

Garīgā prakse: Dvēseles harmonizēšana.

 

7. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Atbalsta grupa: Dzīves izpratne caur ikdienas notikumiem un pašsajūtu.

Garīgā prakse: Pateicība.

 

Nodarbību cikla  “ES UN NEREDZAMĀ PASAULE” plāns:

Nodarbības norises laiks Nodarbības veids un vieta Nodarbības tēma
1.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

Individuālā nodarbība Psihoemocionālā stāvokļa novērtēšana.Dzīves analīzes veikšana.

 

2. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Lekcija: Augstākais Es un zemākais es.

Garīgā prakse: Kontakta veidošana ar savu ķermeni un iekšējo potenciālu.

3. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Atbalsta grupa: Dzīves izpratne caur ikdienas notikumiem un pašsajūtu.

Garīgā prakse: Dvēseles harmonizēšana.

 

 

4.      nedēļa

Katram dalībniekam tiks noteikts individuāls laiks.

 Individuālā nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Emociju izzināšana un harmonizēšana.

 

 5. nedēļa

Plkst.18.00-21.00

 Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Lekcija: Laimīgas dzīves gudrības graudi.

Garīgā prakse: Savu iespēju un resursu apzināšanās pretī Gaismai.

 

6. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Kuršu ielā 26A, Rīga

Atbalsta grupa: Dzīves izpratne caur ikdienas notikumiem un pašsajūtu.

Garīgā prakse: Dvēseles harmonizēšana.

 

7. nedēļa
Plkst.18.00-21.00
Grupas nodarbība

Attālināti, ZOOM platformā

Atbalsta grupa: Dzīves izpratne caur ikdienas notikumiem un pašsajūtu.

Garīgā prakse: Dvēseles harmonizēšana.

Turpmākais darbs ar sevi, piedaloties sevis dziedināšanas programmā “GARĪGĀ PRAKSE – MANA IKDIENA” un dvēseles šķīstīšanas programmā “PIEDOD SEV”.

 

Pētījums: Klienta līdzestības efektivitāte veselības uzlabošanā

Programmas dalībniekiem ir iespēja piedalīties pētījumā, saņemot 50% atlaidi līdzmaksājumam.

Pētījuma mērķis: Novērtēt klienta līdzestības efektivitāti veselības uzlabošanā, ja klients strādā ar sevi – maina savu domāšanu un attieksmi pret dzīvi, kā arī praktizē garīgās prakses un pielieto dažādas emociju izzināšanas un harmonizēšanas metodes.

Pētījuma metodes:

  • Scenar diagnostikas metodes laikā iegūto datu analīze.
  • Pārrunu rezultātā iegūto pašsajūtas datu analīze.

 Pētījuma nosacījumi:

  • Slimnieks pētījumā piedalās programmas laikā un 5 gadus pēc programmas beigām.
  • Slimnieka dati būs anonīmi un tiks uzglabāti atbilstoši datu aizsardzības likuma prasībām, izņemot, ja slimnieks piekritīs, ka viņa pētījuma rezultāti tiek publiskoti sabiedrībā.
  • Ar pētījuma rezultātiem tiks iepazīstināta sabiedrība un mediķi.

Pētījuma hipotēze: Slimnieki ar depresīvu noskaņojumu, depresiju vai veģetatīvo distoniju, kas strādā ar sevi, maina savu domāšanu un attieksmi pret dzīvi, paplašinot apziņas līmeni, no slimības izveseļojas.

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 29463326
E-pasts: info@dveselesmiers.lv

Mājas lapa: https://dveselesmiers.lv/