Dvēseles miers

Savas būtības apzināšanās programma “DĀRGAKMENS MANĪ”

Datums/Laiks
Datums(i) - 01.10.2021 - 28.02.2022
00:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sociālais uzņēmums “DVĒSELES MIERS” aicina piedalīties savas būtības apzināšanās programmā “DĀRGAKMENS MANĪ” no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada februārim (21 nedēļa).

Daudzi cilvēki jūtas nepilnvērtīgi, nevienam nevajadzīgi vai izstumti no sabiedrības vai nespēj atrast savu vietu darba vai sociālā vidē, kas mazina vai pilnībā atņem darba spējas, veicinot noslēgšanos no pārējās sabiedrības un depresīvu noskaņojumu.

Mūsdienās daudzi cilvēki izvēlas profesionālo attīstību nevis ieklausoties savā sirdsbalsī, bet klausot savam prātam, kas vairāk domā par cilvēka materiālo labklājību nevis sirdsmieru un sirdsdegsmi. Tāpēc daudzi cilvēki darbā jūtas neapmierināti, kas noved pie izdegšanas sindroma un nespējas atrast savu vietu dzīvē.

Dalībnieku iespējas: Katram cilvēkam Dievs ir dāvājis talantus, tikai nepieciešams tos sameklēt jeb ieraudzīt ar pavisam citām acīm jeb citiem vārdiem sakot – katrā cilvēkā ir dārgakmens, tikai nepieciešams to notīrīt no apsūbējuma, lai tas iemirdzas kā sveces liesma visās varavīksnes krāsās. Mums nav jādodas uz citām valstīm, lai atrastu sevi. Visas iespējas ir mūsu deguna priekšā, pienācis laiks tās tikai ieraudzīt.

Mērķa grupa: Pieaugušie, kuri jūtas nepilnvērtīgi, nevienam nevajadzīgi vai izstumti no sabiedrības vai nespēj atrast savu vietu darba vai sociālā vidē, nav apmierināti ar sevi, savu darbu un dzīvi, jūtas nelaimīgi un neredz iespēju sevis pašrealizācijā.

 Programmas mērķis: Palīdzēt atgriezties pašam pie savas būtības, uzlabojot savu emocionālo pašsajūtu, ieraugot sevī dārgakmeni, atklājot sevī talantus un iespējas mainīt dzīvi, lai tā sagādātu prieku.

 Dalībnieku guvums jeb vēlamās izmaiņas pēc dalības programmā:

 • dvēseles miera un iekšējās harmonijas izjūtas atgūšana;
 • savas lomas un vērtības apzināšanās;
 • dzīves prieka atgūšana;
 • savu talantu atklāšana un attīstība;
 • atgriešanās darba tirgū un labvēlīgā sociālā vidē;
 • sava radošā potenciāla īstenošana.

Programmas ilgums: 21 nedēļa (3 stundu grupas nodarbības reizi nedēļā; 2 stundu individuālā nodarbība reizi nedēļā)

Katram dalībniekam tiks sagatavota individuāla emocionālās pašsajūtas uzlabošanas programma, ņemot vērā dalībnieka iespējas piedalīties emocionālās pašsajūtas uzlabošanas aktivitātēs. Emocionālās pašsajūtas uzlabošanas aktivitātes notiks grupās un individuāli pēc nepieciešamības. Nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti caur ZOOM platformu, kas dod iespēju programmā piedalīties arī dalībniekiem, kuriem nav iespējas ierasties uz nodarbībām klātienē.

Nodarbību plāns:

Nedēļa Tēma Mērķis Rezultāts
1.nedēļa Individuālās iepazīšanās sarunas

 

1. Iepazīt grupas dalībniekus, noskaidrot viņu problēmas, lai sagatavotu individuālo palīdzības sniegšanas programmu katram dalībniekam.

2. Iedrošināt grupas dalībniekus uzticēties un iepazīties ar domubiedriem.

Atraisījušies dalībnieki, kas nekaunas runāt par savām problēmām.
2.-3.nedēļa Attiecību veidošana 1. Attīstīt prasmes veidot ar dažādiem cilvēkiem pozitīvas attiecības.

2. Attīstīt prasmes neradīt konfliktsituācijas vai spēt nomierināties, ja citi provocē konfliktsituāciju.

Dalībnieki spēj veidot pozitīvas attiecības ar svešiem cilvēkiem un tuviniekiem.
4.-5.nedēļa Jūtas un emocijas

 

1. Jūtu un emociju gammas atpazīšana sevī.

2. Iepazīt un veidot kontaktu ar savu ķermeni un iekšējo potenciālu.

Samazināts stresa līmenis un izprasti dzīves notikumi.
6.-7.nedēļa Sevis apzināšanās 1. Sava zemākā “es” pieņemšana un Augstākā “Es” apzināšanās.

2. Savu pieļauto kļūdu izpratne.

3. Savu neapgūto mācību izpratne.

4. Savas būtības apzināšanās.

Iekšējā miera un harmonijas atgūšana.
8.-9.nedēļa Dzīves jēgas un misijas izpratne 1. Izprast savu dzīves jēgu, savu misiju, uzdevumus un mērķus.

2. Talantu noteikšana.

3. Dzīves kartes zīmēšana.

Izprot dzīves jēgu un spēj izvirzīt dzīves mērķus.
10.-11.nedēļa Iespēju un resursu meklēšana 1. Savu stipro un vājo pušu atpazīšana, redzējuma paplašināšana, patiesības atzīšana, risinājumu izvēle.

2. Jaunu iespēju izdzīvošana.

Spēja ieraudzīt dzīves gaišo pusi, apzinoties savus resursus un iespējas, lai dzīve sagādātu prieku.
12.-14.nedēļa Ļaušanās pārmaiņām 1.Vērtību apzināšanās, atšķirību un sevis pieņemšana, ideju attīstīšana.

2. Rosināt uz pārmaiņām.

3. Pamēģināt jauno un nezināmo.

Vēlēšanās darboties un nebaidīties pieņemt jaunus dzīves izaicinājumus.
15.-16.nedēļa Veiksmju un neveiksmju piedzīvošana 1. Veiksmju un neveiksmju piedzīvošanas cēloņi.

2. Pareizas attieksmes pret neveiksmēm veidošana.

3. Šķēršļu un grūtību pārvarēšana.

Sasniegtā darbības rezultāta izpratne.
17.nedēļa Dzīves likumu izpratne 1. Dzīves likumu atpazīšana ikdienas situācijās.

 

Izprot piedzīvoto negatīvo situāciju vai problēmu cēloņu-seku sakarību, uzņemoties līdzatbildību par notikušo.
18.-19.nedēļa Pašsajūtas izpratne 1. Ārējo un iekšējo faktoru ietekmes uz pašsajūtu identificēšana.

2. Attieksmes pret dzīvi mainīšanas prakse.

3. Mācīties mainīt notikumus sev un apkārtējiem labvēlīgi.

Atvēršanās piedošanai, pateicībai, mīlestībai.
20.nedēļa Dzīves notikumu izpratne 1. Dzīves taisnīguma apzināšanās.

2. Dzīves notikumu analīzes prakse.

Sevis un citu vainošanas pārstāšana.
21.nedēļa Mani sasniegumi 1. Dalībnieka ieguvumu no dalības  programmā apzināšanās un novērtēšana.

2. Turpmākais darbs ar sevi.

Cerība gaišākai nākotnei un motīvs darboties.

Programmas metodes:

 • Sociālā darba metodes (mikro, mezo un makro līmeņos).
 • Psihoanalīzes metodes.
 • Piedošanas psiholoģija jeb atvēršanās piedošanai, pateicībai, mīlestībai un cerībai prakse;
 • Dziedinoši pārgājieni un vingrošana;
 • Dzīves notikumu izpratne un dzīves gudrību apgūšana;
 • Emocionālās pašsajūtas uzlabošanas metodes – mūzikas, mākslas, dejas, dziesmas, pirts terapija un citi relaksējoši emocionālās pašsajūtas uzlabošanas veidi.

Programmas norises vieta:

 • Klātienē  – Rīgā, Kuršu iela 26 a (Teika, tuvu tirdzniecības centrs “Alfa”).
 • Attālināti – internetā, ZOOM platformā.

Programmas norises laiks: 2021.gada oktobris – 2022.gada februāris, ņemot vērā dalībnieku iespējas, tiks veidotas grupas:

 1. Darba dienu vakara grupas klātienē vai attālināti;
 2. Darba dienu dienas grupas klātienē vai attālināti;
 3. Brīvdienu dienas grupas klātienē vai attālināti.

Klātienē drīkst piedalīties tikai dalībnieki ar: 

 • Sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikātu par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem (ne vecāks kā 48 h). 
 • Sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19. 

Dalības maksa programmā: EUR 420,00*

 • 21 nedēļa;
 • 3 h nodarbība/nedēļā;
 • 2 h konsultācija/nedēļā.

*Trūcīgiem un maznodrošinātiem dalībniekiem būs iespēja piedalīties programmā bez maksas, piedaloties pētījumā par programmas efektivitāti īstermiņā un ilgtermiņā.

Ir iespēja apmeklēt atsevišķas programmas tēmu nodarbības un konsultācijas pēc vēlēšanās:

 • Dalības maksa nodarbībā pēc izvēles EUR 20,00/3 stundu nodarbība.
 • Dalības maksa individuālai konsultācijai EUR 20,00/2 stundu konsultācija).

Pieteikties dalībai programmā (21 nedēļa): zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Pieteikties uz individuālām nodarbībām un/vai konsultācijām: sūtot vēstuli uz info@dveselesmiers.lv

Programmas vadītāji ( visiem ir sertifikāts par vakcinēšanos pret COVID-19):

 • Arta Skudra-Štarka: sociālā darba praktiķe. Pabeigusi SDSPA “Attīstību”, studējusi Dānijā un Beļģijā, muzicējusi un dziedājusi folkloras draugu kopā “Skandinieki”. Šobrīd mācās Sokrata tautskolas izglītības programmā “DOMĀTĀJS” (9. līmenis), ieguvusi maģistra grādu sociālajā darbā  Liepājas Universitātē. Caur savu dzīves pieredzi Arta mācās palīdzēt cilvēkiem meklēt ceļu pie sevis – saprast neapgūtās mācības stundas, nebaidīties mainīt savu dzīvi, un pieņemt savu bēdu kā SKOLOTĀJU, nevis soģi. Uz visām dzīves situācijām skatīties ar pozitīvu skatu!
 • Irēna Rudzāte: ieguvusi divas augstākās izglītības pedagoģijā un sabiedrības vadībā; šobrīd apgūst trešo augstāko izglītību sociālajā rehabilitācijā. Irēnas mīlestība pret folkloru, dabu, dziedāšanu, pārgājieniem un veselīgu dzīves veidu, palīdz aizraut sev līdzi citus domubiedrus un atklāt skaisto, kam tik bieži paejam garām to nepamanot. Irēnas spēja mīlēt ikvienu, kura dvēsele asiņo, nomierinošie vārdi un atbalstošais smaids iedrošinās ikvienu pacelt galvu un raudzīties uz dzīvi ar pavisam citām acīm.
 • Elvita Rudzāte: ieguvusi divas augstākās izglītības inženierekonomikā un psiholoģijā. Pašmācības ceļā, apgūstot Lielo Skolotāju dotās mācības, kļuvusi par dzīves izpratnes skolotāju, sniedzot garīgo atbalstu cilvēkiem pārvarēt dzīves grūtos brīžus. Elvita dalās ar savām zināšanām portālā Domātājs.lv un ir sagatavojusi seminārus un grāmatu sēriju “Piedošanas mācība”.
 • Ingrīda Talce: ir ļoti pieredzējusi mediķe ar vidējo un augstāko izglītību medicīnā, ilggadīga bērnu māsa un virsmāsa. Papildus medicīnas izglītībai ir apguvusi alternatīvo medicīnu. Ingrīda ir beigusi Reiki mācības (1. un 2.pakāpe), Auro Soma krāsas terapiju (1. un 2.pakāpe) un Sokrata tautskolas izglītības programmu “DOMĀTĀJS” 9 līmeņus. Ingrīdas sapnis ir palīdzēt cilvēkiem būt laimīgiem un veseliem.
 • Ingūna Almbauere: ir ieguvusi trīs augstākās izglītības pedagoģijā, menedžmentā un tulkošanā.  Profesionālā darbība saistīta gan ar pedagoģisko darbu, gan sabiedriskajām attiecībām un mārketingu, gan tulkošanu. Pabeidzot Sokrata tautskolas programmu “Domātājs” 9 līmeņus, mācoties pirts skolā un tulkojot/rediģējot garīgās izaugsmes grāmatas, ieguvusi daudzas atziņas par dzīves mācībām un iespējām izprast un risināt radušās problēmas, palīdzot cilvēkiem atbrīvoties no ikdienas stresa un trauksmes radītajām sekām.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 29463326
E-pasts: info@dveselesmiers.lv

Mājas lapa: https://dveselesmiers.lv/ 

Rezervēšana

420,00€